3 - Jesień

Autumno (Adagio)

Liście z drzew
spadają leniwie,
tańcząc swój pożegnalny taniec
przed wdeptaniem w ziemię.
Klucz żurawi zamyka mi serce,
a na szyi
zaciska się
pętla babiego lata.